Damska Liga Squasha- regulamin

Data: 12.07.2022
Squash
Powrót
 1. Damska Liga Squasha będzie rozgrywana w każdą środę w godzinach 18:00-20:00. Zawodniczki muszą potwierdzić swoją obecność w każdej rundzie telefonicznie lub pod postem na grupie na facebooku Cube Damska Liga do wtorku do godziny 12:00. Ilość kortów na których będą odbywały się rozgrywki, a także system rozgrywek zależy od ilości zgłoszonych osób.

 

 1. Każda edycja ligi składa się z 12 kolejek. Zwycięzcą edycji ligi jest zawodniczka, która osiągnie najwyższy sumaryczny wynik z 10 najlepszych kolejek danej edycji.

 

 1. Liczba grup i sposób rozegrania meczy będzie uzależniony od liczby zgłoszeń wg poniższej tabeli.

 

Liczba grających

Liczba grup

Formuła rozgrywania meczy

4 osoby

1

bo5

5 – 8 osób

1

bo3 (5-6 osób);

bo2 do 11 punktów (7-8 osób);

9 – 14 osób

2

wg liczby grających w grupie j.w.

15 – 19 osób

3

wg liczby grających w grupie j.w.

20 i więcej

4

wg liczby grających w grupie j.w.

 

 1. Przed pierwszą kolejką uczestniczki zostaną podzielone na grupy na podstawie Turnieju rozegranego przed każdą z edycji. Zawodniczki trafią odpowiednio do grupy A, B, C itd. w zależności od zajętych miejsc. Organizator ma prawo do przydzielenia dzikich kart do grupy A lub B dla nowej zawodniczki, która przystępuje do gry w nowej edycji ligi po przerwie lub dotychczas w lidze nie grała. Warunkiem otrzymania dzikiej karty jest pozycja w rankingu damskim PZSQ: dla grupy A – pozycja do 100 miejsca, dla grupy B - miejsca 101-200.

 

 1. Po każdej rundzie zawodniczki zajmujące najniższe miejsce w grupach spadają do grypy niższej (z grupy A do grypy B, z grupy B do grupy C itd. ) Zawodniczki wygrywające grupy B, C i kolejne grupy, w następnej kolejce awansują do grupy wyższej (z B do A, z C do B itd.)

 

 1. Zasada poniższa nie obowiązuje jeśli w następnej kolejce zmienia się liczba grup. Skład grup ustalany jest z uwzględnieniem rankingu ligowego i klasyfikacji w grupach.

 

 1. Nieobecność na kolejce nie powoduje automatycznej degradacji do grupy niższej. Miejsce nieobecnej zawodniczki zajmuje odpowiednio najwyżej sklasyfikowana w ostatniej kolejce w grupie niższej.

 

 1. W wypadku powrotu do gry jednej lub większej liczby zawodniczek po nieobecności, zawodniczki te zajmują miejsce w grupie, w której grały poprzednio (odpowiednio A, B, C itd.). Liczba zawodniczek w grupach wyrównywana jest z zachowaniem zasady przesunięcia zawodniczek najniżej sklasyfikowanych w ostatniej kolejce do grupy niższej.

 

 1. W ramach jednej kolejki ligi rozgrywany jest komplet meczów w grupie każdy z każdym. Na podstawie wyników wszystkich meczów tworzona jest klasyfikacja dla każdej z grup. W wypadku rezygnacji zawodniczki z gry w trakcie rozgrywania kolejki nierozegrane mecze będą zapisane jako walkower oddany przeciwniczkom. Zawodniczka ta zostanie sklasyfikowana na odpowiednim miejscu w grupie na podstawie wprowadzonych wyników.

 

10. Punktacja do rankingu jest liczona w następujący sposób:

a) 1. miejsce w grupie A zawodnik otrzymuje 100 pkt. każde następne miejsce jest punktowane o 8 punktów mniej.

      b) 1. miejsce w grupie B zawodnik otrzymuje 85 pkt. każde następne miejsce jest punktowane o 8 punktów mniej.
      c) 1. miejsce w grupie C zawodnik otrzymuje  75 pkt. każde następne miejsce jest punktowane o 8 punktów mniej.

      d) 1. miejsce w grupie D zawodnik otrzymuje  67 pkt. każde następne miejsce jest punktowane o 8 punktów mniej.

 

 1. Zawodniczka wygrywająca wszystkie swoje mecze w grupie nie tracąc seta otrzyma, odpowiednio premię punktową w wysokości: 30 punktów w gr. A, 15 punktów w gr. B, 10 punktów w gr.C, 8 punktów w gr.D.

 

 1. Klasyfikacja w grupach określona jest na podstawie wyników. Decydują o niej w kolejności:
  a) liczba wygranych meczów,

b) liczba wygranych setów,

c) różnica małych punktów,

d) bezpośredni pojedynek.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższych reguł, jeżeli zaistnieją ku temu nadzwyczajne okoliczności – np. zmiana liczby grup, duże różnice we frekwencji między poszczególnymi kolejkami itp. Celem nadrzędnym jest skompletowanie grup z potwierdzonych zawodniczek, żeby każda mógła rozegrać pełną liczbę meczów.

 

 1. Osoba zapisująca się do ligi w trakcie jej trwania trafia do najniższej grupy danej kolejki.

 

 1. Każda z zawodniczek zobowiązana jest do wniesienia opłat ustalonych przez klub przed każdą z rund.
© 2020 Cube Squash & Fitness | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie - Freeline.